Hais txog peb

Tuam txhab Culture

Tuam txhab Culture

Lub hom phiaj:

Kev kho mob zoo dua rau tib neeg.

Tus nqi tseem ceeb:

Efficiency, Dedication, Innovation.

Lub zeem muag:

Muaj kev lom zem thiab noj qab nyob zoo hauv lub neej.

Kab lis kev cai:

Kev sib raug zoo, kev zoo siab thiab noj qab nyob zoo lub neej.